Danh mục sản phẩm

Đồng hồ

JS required
JS required

Hỗ trợ trực tuyến

yahoo yahoo

Mr_Loi

Quảng cáo

Liên kết websiteLượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTổng:352803
Thông tin kỹ thuật 2
DI: Đường kính lỗ
DN: Đường kính ngoài đo cả sin
DO: Đường kính ngoài đo tới lưng sắt
HI: Độ dày
MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC VÒNG SẮT K.THƯỚC O-RING ĐK NGOÀI VÀ ĐỘ DẦY
DO DI HI D D1 DN HI
SG0420L 59.00 42.00 20.00 N/A N/A 65.00 N/A
SG0470L 62.00 47.00 20.00 N/A N/A 70.00 N/A
SG0470LA 62.00 47.00 20.00 N/A N/A 70.00 N/A
SG0505L 65.00 50.50 20.00 55.5 11.0 77.20 30.00
SG0540L 73.00 54.00 22.00 N/A N/A 80.00 N/A
SG0580L 73.00 58.00 19.00 N/A N/A N/A N/A
SG0585L 80.00 58.50 20.00 N/A N/A N/A N/A
SG0585LA 73.00 58.50 19.00 N/A N/A 85.70 N/A
SG0586L 80.00 58.60 39.20 N/A N/A 84.00 N/A
SG0587L 78.00 58.70 20.00 N/A N/A 87.00 N/A
SG0635L 81.00 63.50 19.00 N/A N/A N/A N/A
SG0670LA 86.20 67.00 20.00 N/A N/A 95.40 N/A
SG0670LB 87.00 67.00 25.00 N/A N/A 95.00 N/A
SG0670LC 91.70 67.00 20.00 N/A N/A N/A N/A
SG0680L 86.20 68.00 20.00 N/A N/A 95.60 N/A
SG0738L 92.80 73.80 20.00 N/A N/A 102.20 N/A
SG0740L 99.00 74.00 20.00 N/A N/A 105.00 N/A
SG0770L 97.00 77.00 24.00 N/A N/A 105.00 N/A
SG0817L 101.50 81.70 20.00 N/A N/A 110.20 N/A
SG0825L 100.00 82.50 22.00 N/A N/A N/A N/A
SG0875L 111.50 87.50 19.00 94.5 11.0 117.84 29.29
SG0875LA 109.00 87.50 17.50 N/A N/A 113.00 N/A
SG0900L 106.00 90.00 27.00 N/A N/A N/A N/A
SG0910L 109.00 91.00 21.00 N/A N/A N/A N/A
SG0920L 113.00 92.00 24.00 N/A N/A N/A N/A
SG0940L 112.50 94.00 24.00 N/A N/A 125.80
SG0990L 123.00 99.00 20.00 95.0 11.0 126.70 31.00
SG0990LA 120.00 99.00 17.50 N/A N/A 124.00
SG1020L 122.00 102.00 21.00 N/A N/A N/A N/A
SG1040L 126.00 104.00 24.00 N/A N/A 135.00
SG1050L 124.00 105.00 24.40 N/A N/A N/A N/A
SG1140L 133.20 114.00 26.00 N/A N/A N/A N/A
SG1140LA 138.00 114.00 26.00 N/A N/A 148.00 N/A
SG1240L 144.00 124.00 32.00 N/A N/A N/A N/A
SG1265L 144.20 126.50 28.00 N/A N/A N/A N/A
SG1265LA 156.20 126.50 31.80 N/A N/A N/A N/A
SG1270L 144.80 127.00 27.00 N/A N/A N/A N/A
SG1330L 156.00 133.00 28.00 N/A N/A 171.50 N/A
SG1485L 168.00 148.50 32.40 N/A N/A N/A N/A
SG1500L 175.00 150.00 30.00 N/A N/A 190.00 N/A
SG1540L 180.00 154.00 36.00 N/A N/A 190.00 N/A
SG1550L 179.80 155.00 34.40 N/A N/A 193.00 44.00
SG1580L 180.00 158.00 18.00 N/A N/A N/A N/A
SG1687L 195.20 168.70 32.00 N/A N/A N/A N/A
SG1690L 195.00 169.00 33.00 N/A N/A N/A N/A
SG1930L 214.30 193.00 34.00 N/A N/A N/A N/A
SG1930LA 214.30 193.00 31.00 N/A N/A 238.90 N/A
SG1980L 224.00 198.00 35.00 N/A N/A 245.00 N/A
SG2270L 260.50 227.60 41.44 N/A N/A N/A N/A
SG2280L 260.50 228.00 41.00 235.3 19.9 283.14 54.80
SG2330L 259.00 233.00 35.00 N/A N/A 280.00 N/A
SG2410L 273.50 241.00 36.60 N/A N/A N/A N/A
SG2470L 270.00 247.00 42.00 N/A N/A N/A N/A
SG2830L 313.00 283.00 34.00 N/A N/A N/A N/A
SG2830LA 305.00 283.00 42.00 N/A N/A N/A N/A
SG2835L 323.00 283.50 42.00 N/A N/A N/A N/A
SG3200L 352.50 320.00 40.00 N/A N/A N/A N/A
SG3550L 392.00 355.00 39.60 N/A N/A N/A N/A
SG4420L 470.00 442.00 38.00 N/A N/A N/A N/A
SG4920L 530.00 492.00 43.00 N/A N/A N/A N/A
<< Trang 1 2 3 >>